Δευτέρα, 7 Μαρτίου 2011

Η ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ


Ένα από τα φαινόμενα που απασχολούν την διοίκηση της δικαιοσύνης στην χωρα  τα τελευταίαχρόνια είναι η αύξηση των προσφυγών στα δικαστήριαγεγονός που έχει συνέπειες στην ομαλήαπονομή δικαιοσύνης.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αναζητούνται εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης των διαφορώνοιοποίοι θα λειτουργούν αποτελεσματικότερα από το υφιστάμενο σύστημα.
Η διαμεσολάβηση αποτελεί έναν από τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης διαφορώνόπως καιη διαιτησία και ο συμβιβασμός.Η διαμεσολάβηση αποτελεί έναν από τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης διαφορών, όπως και η διαιτησία και ο συμβιβασμός.Σε εθνικό επίπεδο  υπάρχει νόμος περί διαμεσολάβησης  3898/2010: http://www.ministryofjustice.gr/site/LinkClick.aspx?fileticket=W16E-iMSUYw%3d&tabid=132 δεν λειτουργησε ακομα  μετα τη μεταφορά της οδηγίας 2008/52/ΕΚ για θέματα διαμεσολάβησης, η οποία  παρέχει το νομικό πλαίσιο σε εθνικό επίπεδο προκειμένου ο θεσμός αυτός να ενταχθεί στο δικονομικό δίκαιο της χωρας και θα ρυθμίζει το καθεστώς των διαμεσολαβητών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου